Скопје на 15ти март редовно извештајно собрание

Црвен крст на град Скопје на 15ти март го оддржа свеото редовно извештајно собрание кое претставуваше и последно собрание за  членовиоте на собранието за мандатен период 2012-2016 година. На истото беше презентиран извештајот за работа за 2016 година со акцент на поплавите кои се случија минатата година во Скопскиот и Тетовскиот регион како и поддршка на мигрантите која Црвениот крст на град Скопје преку своите мобилни тимови ја даваше во текот на целата година.

Благодарност до целата стручна служба, до сите волонтери, сите поддржувачи, пријатели, компании  кои ја дадоа својата поддршка за реализација на активностите во 2016 година.

Sobranie16.1

Sobranie16.2