ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДА

Центарот  за безбедност на вода е специјализирана форма на делување во Црвениот крст на Република Македонија, која делува во рамките на Оддел Подготвеност и дејстување при катастрофи ,чија цел е спасување на секој загрозен живот во рамките на водените површини во нашата држава и потикнување на јаната свест на опасностите и мерките на безбедност на водените површини и во неа членуваат над 100 спасители.

Во текот на 2016 година 60 спасителите има професионален ангажман во следните  пливачко-рекреативни места во територија на град Скопје, Олимписки базен,Расадник, Поолхаус и Аква Парк во Скопје.