Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Пункт за бездомници

punkt bezdomnici

Пункт за бездомници,
секој петок и понеделник
од 09.00 до 16.00.
телефон за контакт: 071/733-171

reklami

Потреба

Подготвеност и дејствување при катастрофи- оспособување на организацијата за брзо и ефикасно дејствување во случај на катастрофи.

Катастрофите ја менуваат демографската и соци јалната структура во светот. Влијаат на луѓето и го менуваат начинот на живот. Последиците се големи и долготрајни. Поради тоа, Црвениот крст на град Скопје, постојано работи на сопственото оспособување за брзо и ефикасно дејствување во случај на катастрофи. Преку предавања,тренинг активности и информативно-пропаганден материјал работи на подигање на свеста кај граѓаните, посебно кај младите луѓе. Ги координира и дава непосредна помош на општинските организации на Црвен крст за изготвување на планови засновани на проценката на индивидуалните ризици и постоечките ресурси. Посебно дава придонес во подобрување на брзината и ефикасноста на координативните механизми помеѓу градот и општините.

Dneven centar za daruvanje krv

Дневен центар за дарување крв
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Понеделник до Петок од:
10:00 до 17:00 часот
Сабота од 09 до 14 часот.

dneven centar za stari lica

Дневен центар за стари лица
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Секој работен ден од:
09.00 до 15.00 часот

Punkt za obleka

Пункт за облека
Понеделник, Вторник, Четврток, Петок
од 10 до 14 часот.

BANER KOPCE