Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Пункт за бездомници

punkt bezdomnici

Пункт за бездомници,
секој петок и понеделник
од 09.00 до 16.00.
телефон за контакт: 071/733-171

reklami

Извршен Одбор

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието

Раководи со Црвениот крст на град Скопје помеѓу две седници на Собранието.

Извршниот одбор е составен  од избрани членови од редот на Собранието.

Бројот на членовите на Извршниот одбор е 11.

Претседателот и Потпретседателот на Собранието по функција се и членови на Извршниот Одбор.

Претседателот на Собранието е Претседател на Извршниот одбор.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4-ри(четири) години со можност за повторен избор но не повеќе од два мандати едно по друго, со право на избор после еден мандат пауза.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши со тајно гласање .

До колку член на извршниот одбор неоправдано отсуствува на три седници на Извршниот одвор се поведува постапка за престанок на неговиот мандат.

На седницата на Извршниот одбор присуствува и Секретарот кој има советодавна улога без право на глас при одлучување.

izvrsen_odbor

 

ПРЕСТАВНИЦИ ВО ИЗВРШЕН ОДБОР НА ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 
МАНДАТЕН ПЕРИОД 2012 – 2016

1. Др. Стефан Тодоров

2. Насер Ајрулахи

3. Билјана Јовановска

4. Ваит Мустафа

5. Ирфан Аземов

6. Бране Стефковски

7. Слободан Зечевиќ

8. Снежана Трајковска

9. Софка Димитрова
 
10. Невена Тасевска

11. Зоран Ефремов

 

Dneven centar za daruvanje krv

Дневен центар за дарување крв
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Понеделник до Петок од:
10 до 16 часот
Сабота од 10 до 14 часот.

dneven centar za stari lica

Дневен центар за стари лица
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Секој работен ден од:
09.00 до 15.00 часот

Punkt za obleka

Пункт за облека
Понеделник, Вторник, Четврток, Петок
од 10 до 14 часот.