Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Пункт за бездомници

punkt bezdomnici

Пункт за бездомници,
секој петок и понеделник
од 09.00 до 16.00.
телефон за контакт: 071/733-171

reklami

Собрание

Собранието на Црвениот крст на град Скопје е највисоко раководно тело на организацијата .
Вкупниот број на неговите членови е 35

Собранието е составено од:
- извршни членови предложени од Собранијата на Општинските организации на Црвениот крст во Скопје.
- Избраните членови предложени од Собранијата на младите на Општинските организации на Црвениот крст во Скопје.
- Претседателите на Собранијата на Општинските организации на Црвениот крст во Скопје.

Со седниците на Собранието раководи Претседател, а во негово отсуство Потпретседател .
На седницата на Собранието присуствуваа и Секретарот, кој има советодавна улога без право на глас.
Други членови на Црвениот крст можат да бидат присутни на седниците на Собранието, но без право на глас при донесувањето на одлуки.

Критериумите, квотата и структурата на предложените преставници на Собранието се утврдува со одлука на Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на градот Скопје.
Мандатот на членовите на Собранието е 4-ри(четири ) години со можност за повторен избор.

Dneven centar za daruvanje krv

Дневен центар за дарување крв
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Понеделник до Петок од:
10:00 до 17:00 часот
Сабота од 09 до 14 часот.

dneven centar za stari lica

Дневен центар за стари лица
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Секој работен ден од:
09.00 до 15.00 часот

Punkt za obleka

Пункт за облека
Понеделник, Вторник, Четврток, Петок
од 10 до 14 часот.

BANER KOPCE