Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Пункт за бездомници

punkt bezdomnici

Пункт за бездомници,
секој петок и понеделник
од 09.00 до 16.00.
телефон за контакт: 071/733-171

reklami

Стручна служба

bus_022

Стручна служба на Црвен крст на град Скопје


 

Стручна служба

Сузана Т.Пауновска-секретар на Црвен крст на град Скопје

Александра Ристевска – координатор за дисеминација, информирање, служба барање и ЦКА-ПХВ програма

 Весна Мирчевска - администрација
Јулијана Блажевска - администрација 

Бошко Серафимовски - магационер

Милка Петковска- одговорна за финансии


 

Центар за Едукација и Рекреација на кадри-Струга

Наташа Хјохи - менаџер на центарот во Струга

Роза Кукоска - рецепционер

Мирче Ангелковски - домаќин

Лупчо Маџароски - келнер

Ристе Мечкароски - келнер

Радица Рембоска - кувар

Цвета Трпоска - хигиеничар

Христина Матовска - хигиеничар

Снежана Линкиноска - хигиеничар


 

Оддел за социјално хуманитарна дејност

Марина Матевска - Координатор за социјално хуманитарна дејност

Александра Божинова - патролен социјален работник

Ема Тодоровска - патролен социјален работник

Драгана Лазаревска - социјален работник

Марче Коцевска - логистика во пунктот за бездомници

Мира Коцевска - логистика во пунктот за бездомници


 

Оддел за млади

Александра Валкановска - Координатор за млади и крводарителство

Ана Франциќ - Асистент во програмата за млади


Одел за подготвеност и дејствување при катастрофи

Арџен Чиљафи – координатор за подготвеност и дејствување при катастрофи и одговорен за Тимот за одговор при катастрофи

Оливер Петрески - одговорен на планинската станица Водно


 

Проект: Здравствена заштита на баратели на азилво РМ
Поддршка и помош на мигранти во РМ

- Маја Цветкова – Координатор за здравство и прва помош
- Емилија Чутаноска – доктор
- Филип Паскали - доктор
- Ацо Трповски – доктор
- Мирјана Џидрова – финансии
- Дејан Тунев – логистика
- Ема Томљеновиќ-педагог
- Иван Киселовски-социјален работник
- Александра Николова-координатор за едукативниот центар
- Исние Саити – едукатор
- Лилјана Стевкова- хигиеничар
- Никола Стаматовски – магационер
- Aцо Цветковски – возач
- Слободан Митровиќ – Тим лидер
- Кристијан Илов - тим лидер
- Кристина Петрова – тим лидер
- Абдула Салам Саббоух – доктор
- Константин Георгиевски - одговорно лице на мобилните кујни во Транзитните центри
- Игор Јордановски - магационер


 

Дневен Центар за стари лица и центар за давање

помош во домашни услови

  
Катерина Јанковска - Координатор на Програма

Тихана Обрадович-Одговорно лице во дневниот центар во

ДХО Даре Џамбаз

Сандра Боева - социјален работник

Зорица Пасинечка-медицинска сестра

Деска Бошковска - медицинска сестра

Назмие Мустафа - медицинска сестра
Емилија Михајлова - медицинска сестра


Dneven centar za daruvanje krv

Дневен центар за дарување крв
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Понеделник до Петок од:
10:00 до 17:00 часот
Сабота од 09 до 14 часот.

dneven centar za stari lica

Дневен центар за стари лица
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Секој работен ден од:
09.00 до 15.00 часот

Punkt za obleka

Пункт за облека
Понеделник, Вторник, Четврток, Петок
од 10 до 14 часот.

BANER KOPCE